رازهای ِ عمیق ِ بین ِ من و تو
زیباترین اسارت ِزندگی ِ من: تو 
قالب وبلاگ
» 138: :: ۱۳٩٥/۸/٢٤
» 137: :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» 136: :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» 135: :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» 134: :: ۱۳٩٥/۸/٩
» 133: :: ۱۳٩٥/۸/٥
» 132: :: ۱۳٩٥/۸/۳
» 131: :: ۱۳٩٥/٧/٢٧
» 130: :: ۱۳٩٥/٧/٢٦
» 129:جمعه 95/7/23 :: ۱۳٩٥/٧/٢۳
» 128: :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» 127: :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» 126: قطره طلا :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» 125:لحظات ِ روز ِ وداع ...... فعلا به کسی رمز نمیدم :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» 124: :: ۱۳٩٥/٧/۱٥
» 123: :: ۱۳٩٥/٧/۱۱
» 122:تمام :: ۱۳٩٥/٧/۸
» 121:قسمت اول :: ۱۳٩٥/٧/٥
» 120: :: ۱۳٩٥/٧/٥
» 119:هنوز تو شهریورم :: ۱۳٩٥/٧/٥
» 118:حرفم با جلبک خانومه :: ۱۳٩٥/٧/۳
» 117: :: ۱۳٩٥/٧/۱
» 116: :: ۱۳٩٥/٧/۱
» 115: :: ۱۳٩٥/٦/٢٩
» 114: :: ۱۳٩٥/٦/٢۸
» 113:تولد :: ۱۳٩٥/٦/٢٧
» 112:مسافرت ِ کوتاه :: ۱۳٩٥/٦/٢۳
» 111: :: ۱۳٩٥/٦/٢٠
» 110: :: ۱۳٩٥/٦/۱٦
» 109: داغ :: ۱۳٩٥/٦/۱٥
» 108: :: ۱۳٩٥/٦/۱۳
» 107:طلوع بودنت(11) :: ۱۳٩٥/٦/۱۱
» 106:طلوع بودنت(10) :: ۱۳٩٥/٦/۱٠
» 105:طلوع بودنت(9) :: ۱۳٩٥/٦/٩
» 104:طلوع بودنت(8) :: ۱۳٩٥/٦/۸
» 103:طلوع بودنت(7) :: ۱۳٩٥/٦/٧
» 102:طلوع بودنت(6) :: ۱۳٩٥/٦/٦
» 101:طلوع بودنت(5) :: ۱۳٩٥/٦/٥
» 100: طلوع بودنت(4) :: ۱۳٩٥/٦/٤
» 99:این روزها :: ۱۳٩٥/٦/۳
» 98:طلوع بودنت (3) :: ۱۳٩٥/٦/۳
» 97:طلوع بودنت(2) :: ۱۳٩٥/٦/٢
» 96:طلوع بودنت(1) :: ۱۳٩٥/٦/۱
» 95:شخصیت ِ ما :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» 94: :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» 93:راز ِ مگو :: ۱۳٩٥/٥/۱٠
» 92: :: ۱۳٩٥/٥/٤
» 91: :: ۱۳٩٥/٤/۱٤
» 90: :: ۱۳٩٥/٤/۱۳
» 89: :: ۱۳٩٥/٤/۱٢
» 88:نکته ی 4 :: ۱۳٩٥/۳/۳٠
» 87:ستاره ها :: ۱۳٩٥/۳/٢٩
» 86:درد :: ۱۳٩٥/۳/٢٦
» 85:تفاهم و عدم تفاهم :: ۱۳٩٥/۳/٢٦
» 84: نکته ی 3 :: ۱۳٩٥/۳/٢٤
» قرار قرآنی (ماه رمضان)1 :: ۱۳٩٥/۳/٢٤
» 83:از زندگی ِ‌ مرموزانه متنفرم :: ۱۳٩٥/۳/٢۳
» 82:نکته ی 2 :: ۱۳٩٥/۳/٢٢
» 81:پیرو کم نوشتن هام :: ۱۳٩٥/۳/۱٧
» 80:یجورایی تغییر کاربری(نکته ی 1) :: ۱۳٩٥/۳/۱٧
» 79:مخصوص ِ‌ دو نفر عاشق ِ عکاسی :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» 78: راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست،‌آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» 77:خاله قربونت بشه :: ۱۳٩٥/۳/٥
» 76: :: ۱۳٩٥/۳/٤
» 75: :: ۱۳٩٥/۳/۱
» 74: :: ۱۳٩٥/۳/۱
» 73:جان در تنِ من چه کار دارد بی تو؟! :: ۱۳٩٥/٢/٢٧
» 72: :: ۱۳٩٥/٢/٢۳
» 71:درد اینجاست که درد را نمی شود به کسی حالی کرد.. :: ۱۳٩٥/٢/٢٠
» 70: :: ۱۳٩٥/٢/۱٦
» 68: :: ۱۳٩٥/٢/۱٥
» 69: :: ۱۳٩٥/٢/۱٤
» 67:حال من خوب است اما تو باور نکن :: ۱۳٩٥/٢/۱۳
» 66: :: ۱۳٩٥/٢/٧
» 65: :: ۱۳٩٥/۱/۳٠
» 64: :: ۱۳٩٥/۱/٢٥
» 63: :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» 62: :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» 61: :: ۱۳٩٥/۱/٢۱
» 60:پستی عکسدار (صرفاً جهت دلخوشی) :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» 59:اوایل89 :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» 58: :: ۱۳٩٥/۱/۱۸
» 57: :: ۱۳٩٥/۱/۱۸
» 56: :: ۱۳٩٥/۱/۱۸
» 55: :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» 54: :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» 53: :: ۱۳٩٥/۱/۱۱
» 52.خداجون نگهدارش باش :: ۱۳٩٥/۱/۸
» 51: سال ِ‌ نو بدون ِ یار مبارک نیست... :: ۱۳٩٥/۱/٧
» 50:شاید آخرین پست نود و چهار :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» 49: کلمه ها عاجزند :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» 48: 94 میشه انقد زور نزنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» قرار وبلاگی(3) "خیلی شرمنده ام که دیر شد دسترسی به نت نداشتم" :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» 47: از سفر باز آمدم :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٢
» 46:خدا خواست، آقا طلبید ، بابا راضی شد :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» قرار ِ‌ وبلاگی(2) :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» 45: :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» 44: :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» 43: :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» 42: :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» 41:آرزو که بر جوانان عیب نیس!!!!هس؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» قرار ِ وبلاگی (1) :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» 40: :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» 39: :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» 38:پستی عکسدار :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» 37: :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» 36: :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» 35: خداااااااااااا :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» 34: :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» 33:از عوارض عشق ِ‌ یه طرفه :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» 32: :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» 31: :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» 30: :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٥
» 29:تو باشی من چیزی کم ندارم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» 28: :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» 27: شرح ِ‌حال ِ‌من :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» 26: :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» 25:دیداری که پدیدار نشد :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» 24:تخم مرغ ترکیده :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» 23:تکه ای از مکالمات :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» 22:پست ِ مربوط به شب ِ یلدا :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» 21:روزهای ِ ما :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» 20: خواب تعریف کردنی :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» 19:تشدید بلاتکلیفی :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» 18:محروم ترینم :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» 17:من دیر فَهمَم :: ۱۳٩٤/٩/۱
» 16:........ :: ۱۳٩٤/۸/٢٥
» 15 :: ۱۳٩٤/۸/۱٤
» 14:پست ِعکس دار :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» 13:سفر :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» 12:مزه ی خاله ی جدید شدن :: ۱۳٩٤/۸/٤
» 11: :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» 10: :: ۱۳٩٤/٧/٢٦
» 9: دفتر خاطرات و مینیاتور :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» 8: :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» 7:خداجووووووووووووونم شکرت بخاطر همه چی :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» 6 :: ۱۳٩٤/٧/۱٥
» 5:جانانِ عزیزم مرا دریاب :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» 4 :: ۱۳٩٤/٧/۱۱
» 3 :: ۱۳٩٤/٧/۸
» 2:دیدار تازه :: ۱۳٩٤/٧/٦
» 1:آغازِ دوباره ی زندگی :: ۱۳٩٤/٧/٥
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

از روزگار باید درس گرفت به امید خوشبختی
امکانات وب